אופק בשטח

אופק בשטח מרכז אופניי הרים הנמצא במושב אלוני אבא.