יקב יפתחאל

יקב יפתחאל שייך למשק של הדס וצביקה אופיר באלון הגליל, שניהם דור שלישי למשפחות חקלאיות. הענפיםהמרכזיים במשק הם: כרם ליין, מכוורת וגידולי פלחה.